Wij verstrekken info en advies

Naast het vertegenwoordigen en verdedigen van de rechtmatige belangen van haar leden, is het verstrekken van informatie en advies een tweede kernopdracht van de Federatie.

Brafco besteedt veel aandacht en zorg aan het informeren van de leden. Hiervoor worden diverse kanalen gebruikt: het tweemaandelijkse vaktijdschrift Brandstoffen (6x/jaar), de elektronische nieuwsbrief Brafco Hot News, de website en diverse ad hoc publicaties. Daarnaast is Brafco ook op sociale media, met name Facebook en Twitter, actief.

Vanzelfsprekend kunnen de leden ook voor specifieke vragen en advies rechtstreeks bij de medewerkers van de Federatie terecht.

Het vaktijdschrift Brandstoffen

Het vaktijdschrift Brandstoffen wordt in het Nederlands en het Frans uitgegeven. Het richt zich niet enkel tot alle operatoren die actief zijn in de handel, de verkoop, de distributie, het vervoer en de opslag van energieproducten, maar ook tot decision makers, politici, overheidsadministraties, journalisten, enz. Het magazine bevat belangrijke informatie over de sector, keurig verdeeld over een aantal vaste rubrieken (motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen, butaan/propaan, sociale zaken, statistieken, enz.).

Tweemaal per jaar wordt in het magazine een extra katern “Motorbrandstoffen” gevoegd, dat zich specifiek richt tot uitbaters van tankstations.

Leden van Brafco ontvangen het magazine gratis. Niet-leden kunnen een abonnement nemen.

Wenst u een advertentie of een zoekertje te plaatsen in Brandstoffen?

U wenst te adverteren en uw doelgroep rechtstreeks te benaderen? U wenst een zoekertje of een kleine aankondiging te plaatsen in Brandstoffen? Contacteer Rik Vyncke op 02 325 68 78 of via rik@boldandpepper.be

 

De elektronische nieuwsbrief Brafco Hot News

In tegenstelling tot het magazine Brandstoffen, is de elektronische nieuwsbrief Brafco Hot News voorbehouden voor de bij de Federatie aangesloten operatoren.

Deze verschijnt viermaal per jaar in de vorm van een email naar de leden.

Wenst u een banner te plaatsen in Brafco Hot News? Contacteer Rik Vyncke op 02 325 68 78 of via rik@boldandpepper.be

 

De website www.brafco.be

De website van Brafco wordt regelmatig geüpdatet met interessante nieuwsberichten en artikelen.

Het vrij toegankelijke gedeelte van de website richt zich tot het brede publiek, in de eerste plaats tot de consument, die er nuttige informatie vindt, zoals energiebesparingstips, productinformatie en, last but not least, een dealer locator.  

Leden hebben via een eigen login toegang tot het afgeschermde intranet, waar ze een schat aan informatie vinden die van essentieel belang is voor het beheer van hun onderneming. De meest uiteenlopende onderwerpen komen er aan bod: marktinformatie, accijnsreglementering, ADR, sociale wetgeving, …

U is lid maar heeft nog geen login? Vraag dan meteen uw persoonlijke login aan via !

Persberichten