Werking

Alle leden van Brafco vormen samen de Algemene Vergadering, die het hoogste orgaan is binnen de Federatie. De prioriteiten van Brafco worden immers bepaald door de Algemene Vergadering. De opvolging ervan gebeurt door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd voor het invullen van het algemeen beleid bepaald door de Algemene Vergadering.

De werking van de Federatie wordt versterkt door Commissies. De commissies zijn samengesteld uit leden die in de desbetreffende subsector actief zijn of een bijzondere kennis hebben over de behandelde onderwerpen.

Voor het dagelijks beheer en het uitvoeren van de actieplannen staat een team in van 6 gemotiveerde medewerkers, onder leiding van de Algemeen Directeur.