Beroepsverenigingen

Tot 4 februari 2014 was Brafco een confederatie van erkende beroepsverenigingen. Zij was m.a.w. het overkoepelende orgaan van de bij haar aangesloten autonome beroepsverenigingen. Door de gewijzigde marktomstandigheden en de sterke concentratiebeweging werd beslist de confederatie om te vormen tot een federatie, zodat alle operatoren actief in de handel en/of distributie van brandstoffen en smeermiddelen rechtstreeks lid kunnen worden van Brafco.

De Beroepsverenigingen zijn, ondanks deze ingrijpende aanpassing van de organisatiestructuur, niet verdwenen, in tegendeel. Zij blijven als lokale antennes zeer belangrijk als communicatiekanaal naar de operatoren op het terrein. Niet alleen staan zij in voor het contact met de leden, maar ook voor het organiseren van lokale infoavonden en netwerkevenementen.

BBKB (Beroepsvereniging van Brabant der Kleinhandelaars in Brandstoffen)

Regio: Brabant

 

Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
Tel. 02/502.42.00
Fax. 02/502.54.46
Email ann.deknibber@brafco.be

 

UDC (Union Professionnelle des Négociants Détaillants en Combustibles)

Regio: Henegouwen

Rue de Cambron 6a
7063 Chaussée-Notre-Dame
Tel. 078/15.00.52
Fax. 078/15.00.53
Email jomouchart@hotmail.fr

 

UPCL (Union Professionnelle des Négociants en Combustibles des Provinces de Liège et de Luxembourg )

Regio: Luik-Luxembourg

Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
Tel. 02/502.42.00
Fax. 02/502.54.46
Email ann.deknibber@brafco.be

 

UPN (Union Professionnelle des Négociants Détaillants en Combustibles de la Province de Namur)

Regio: Namen

Rue Caussin 25
5500 Dinant
Tel. 082/22.35.33
Fax. 082/22.79.84
Email union.prof.namur@skynet.be

 

VKPA-SYBRA (Vereniging der Kolenhandelaars van de Provincie Antwerpen / Syndicaat der Brandstoffenhandelaars van de Provincie Antwerpen)

Regio: Antwerpen

 

Antwerpsestraat 75 bus 12
2850 Boom
Email theo.meys@skynet.be

 

ASYP (Antwerps Syndicaat voor Petroleumhandelaars)

Regio: Antwerpen

 

Stationsstraat 80
2230 Ramsel
Tel. 016/69.91.60
Fax. 016/69.63.95
Email info@asyp.be

 

SKB (Syndicale Kamer van Brandstoffenhandel)

Regio: West-Vlaanderen

 

Brugsesteenweg 101
8433 Mannekensvere
Tel. 050/23.36.72
Fax. 050/23.10.68
Email info@brandstoffenvaneygen.be

 

BEKOV (Beroepsvereniging van Brandstofhandelaars van Oost-Vlaanderen)

Regio: Oost-Vlaanderen

 

Gaversesteenweg 21
9820 Merelbeke
Tel. 09/225.09.31
Fax. 09/223.29.96
Email

 

BHBL (Beroepsvereniging van Handelaars in Brandstoffen van Limburg)

Regio: Limburg

 

Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
Tel. 011/27.58.50
Fax. 011/27.59.03
Email info@bhbl.be