Commissies en werkgroepen

De standpunten van de Federatie worden voorbereid in commissies en ad hoc werkgroepen. Met uitzondering van de thematische commissie “Sociale Zaken”, zijn alle commissies sectoraal. Elk lid van de Federatie die in een of meerdere subsectoren (bunkering, motorbrandstoffen, …) actief is, kan zich kandidaat stellen voor de overeenstemmende sectorcommissie(s). De Commissie Sociale Zaken daarentegen staat open voor alle werkgevers die ressorteren onder het PC 127, ongeacht de subsector waarin ze actief zijn.

De commissievoorzitters worden door en onder de leden van de respectieve commissies verkozen. Ook kunnen experten worden uitgenodigd om aan de werkzaamheden van de commissies deel te nemen.

Momenteel zijn volgende commissies binnen Brafco actief: