DE WIT Bunkering

N.V.
Asiadok Oostkaai
28D
2030 ANTWERPEN
+03 231 36 36

Aangeboden producten

Huisbrandolie (in bulk)
Gasolie extra (in bulk)
Diesel (in bulk)
Smeermiddelen
Marinefuel voor zeeschepen

Aangeboden diensten

Tanktransport voor rekening van derden (niet-verbonden ondernemingen)
Bevoorrading schepen via eigen bunkervloot
Bevoorrading schepen via tankwagen