KEMACO

ZILVERENHOEK
20
2530 BOECHOUT
34554024

Aangeboden producten

Huisbrandolie (in bulk)
Gasolie extra (in bulk)
Diesel (in bulk)
Petrol (lampolie type B (in bulk)
Petrol (lampolie type C (in bulk)
Benzine (bulk)
Zware stookolie
Smeermiddelen
Steenkool

Aangeboden diensten

Controle stookolietanks in Vlaams Gewest
Tanktransport voor rekening van derden (niet-verbonden ondernemingen)