Gratis ADR-opleiding "Vloeibare Brandstoffen" voor kandidaat chauffeurs

Auteur: 
Johan Mattart

op 4, 11 en 25 mei 2019 ...

Om de instroom van chauffeurs in de sector aan te moedigen, heeft de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds Handel in Brandstoffen beslist om opnieuw financieel tussen te komen in de kosten van een initiële opleiding voor chauffeurs met het oog op het behalen van het ADR-getuigschrift vloeibare brandstoffen (categorie IV).

Dit ADR-opleidingsgetuigschrift is enkel geldig voor het vervoer van benzine, diesel, gasolie, kerosine en zware stookolie (*).

Deze gratis opleiding duurt 2 ½ dagen. Het theoretisch gedeelte is gespreid over twee zaterdagen en gaat door in Klein Willebroek op 4 en 11 mei 2019; het praktijkgedeelte (halve dag) gaat door in Antwerpen op 25 mei 2019.

Wie komt in aanmerking voor deze gratis opleiding? Om deze opleiding gratis te kunnen volgen, moet de kandidaat aan volgende voorwaarden cumulatief voldoen :

  • houder zijn van een rijbewijs C of CE;
  • niet in het bezit zijn van een nog geldig ADR-opleidingsgetuigschrift;
  • ingeschreven zijn als uitkeringsgerechtigde werkzoekende of loontrekkende in een onderneming die niet ressorteert onder het PC127.  

Geïnteresseerd? Neem contact op met ann.deknibber@brafco.be (tel. 02/502.42.00) 

Opgelet : het aantal plaatsen is beperkt. First come, first served. Snel reageren is dus de boodschap !