Nieuws

 

brafco

De Federatie vroeg onlangs aan Isabelle Durant, minister van Mobiliteit en Transport, of het mogelijk is om† zoals dat in onze buurlanden het geval is† nationaal een ADR-vergunning te krijgen die specifiek voor het transport van petroleumproducten geldt. Tijdens een interview met de redactie van het maandblad Brandstoffen verklaarde mevr. Durant dat ze niet afkerig staat tegenover het voorstel. Eenzelfde houding neemt de minister aan tegenover de mogelijke afschaffing van het examen dat volgt op de ADR-bijscholingscursus. Met andere woorden, chauffeurs zouden kunnen kiezen: de bijscholingscursus volgen en het examen niet afleggen, of de cursus niet volgen en het examen wel afleggen. Het heeft geen zin zich vast te pinnen op modaliteiten, de kwaliteit van de opleiding is wat telt, aldus de minister.

brafco

Sinds 25 september kunnen bepaalde groepen met een laag inkomen genieten van een tussenkomst in de kosten van huisbrandolie. Een Koninklijk Besluit van 10/11/2000, verschenen in het Belgisch Staatsblad, breidt deze maatregel uit voor dezelfde groepen die propaan in bulk verbruiken. Particulieren die wensen te genieten van deze subsidie dienen dit aan te vragen bij het OCMW van hun gemeente. Lees ook het maandblad Brandstoffen van oktober 2000, nr. 8, p. 14.

brafco

Er was de afgelopen dagen nogal wat sprake over de nieuwe automatische radars in het Waals gewest en vooral over die van de tunnel onder Cointe (Luik). De brandstofverdelers en andere professionele gebruikers zullen blij zijn te horen dat het C24-bord eindelijk correct geïnterpreteerd wordt. Tot voor kort was dat niet het geval. Sommige voertuigen met gevaarlijke goederen mochten de tunnel niet in, maar dat gold niet voor het transport van gasolie, diesel en lamppetroleum type C "producten uit klasse 3,31°C" ADR. Na tussenkomst van diverse beroepsorganisaties, o.m. de Federatie, heeft de Provinciale Verkeerseenheid van Awans beloofd toe te zien op de correcte toepassing van het verkeersbord.

brafco

Fonderies du Lion zet een speciale promotiecampagne op n.a.v. de hoge petroleumprijzen en de daaruit volgende licht stijgende vraag naar vaste brandstoffen. De promotie geldt voor de "Bastogne"-kachel van het merk Ciney, die gewoonlijk 32.000 BEF kost. Gedurende de hele maand november is het toestel verkrijgbaar voor minder dan 20.000 BEF bij kachelverkopers-verdelers die besloten hebben de actie te steunen.

brafco

Het is inmiddels officieel: de tweede editie van Messyp vindt plaats in september 2001. Messyp is een initiatief van het Antwerps Syndicaat voor Petroleumhandelaars (ASYP) en is de eerste vakbeurs voor KMO’s, zelfstandigen en petroleumhandelaars. Het wil in de eerste plaats brandstoffenhandelaars in contact brengen met hun leveranciers. De eerste editie, die in september 1999 plaatsvond, verzamelde een vijftigtal exposanten en ettelijke honderden collega’s.