BELGISCHE FEDERATIE DER BRAND­STOFFEN­HANDELAARS

Zoek een brandstoffenhandelaar

in gemeente

Zoek een operator

in gemeente

Brandstofprijzen

 

brandstofprijzen

vincent.orts@brafco.be

Vier kandidaat-chauffeurs zijn reeds met hun opleidingstraject begonnen in ondernemingen actief in de brandstoffenhandel. 

vincent.orts@brafco.be

Een studie van RDC Environment op vraag van Informazout toont aan dat de broeikasgasuitstoot van een verwarmingsinstallatie op aardgas, gemeten over een periode van 20 jaar, 22% hoger is dan bij stookolieverwarming. De voornaamste reden hiervan is de stopzetting van de invoer van Nederlands aardgas, waardoor België voor zijn aardgasbevoorrading genoodzaakt wordt beroep te doen op invoer vanuit andere, verder gelegen regio’s.

vincent.orts@brafco.be

Het Ministerieel besluit van 28 juli 2020 tot verlenging van de erkenning van de vzw  "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verwarmingsfonds" werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2020.

Johan Mattart

Gemeenschappelijke verklaring sociale partners PC127

Johan Mattart

De Inspecteur (van Radio 2) gaat na of dat kan ….

Agenda opleidingen ADR

Agenda opleidingen vakbekwaamheid