Nieuws

Johan Mattart

Overgangsmaatregel indien stookolieketel besteld voor 19.11.2021

Johan Mattart

De sector wil gebruikers van stookolie helpen bij de sanering van bodemverontreiniging veroorzaakt door een lekkende tank. En dit zonder iemand uit te sluiten. Wel moet het saneringsfonds Promaz kunnen steunen op een adequate financiering.

Johan Mattart

Aardgas momenteel ca. 60% duurder dan mazout ….

Johan Mattart

Technologieneutrale aanpak energietransitie = conditio sine qua non 

vincent.orts@brafco.be

Het Vlaams Parlement heeft een verbod op de plaatsing/vervanging van stookolieketels vanaf 1 januari 2022 goedgekeurd.

Johan Mattart

in de door waterellende getroffen regio’s in het Waals gewest