Documenten

Zoek je een bepaald document of formulier? Wil je het verslag van onze commissies en werkgroepen raadplegen? Of heb je een ADR-vervoerdocument of accijnsformulier nodig? Selecteer en download hier de documenten die je wenst. Opgelet: sommige documenten zijn enkel beschikbaar voor onze leden.

Ben je nog geen lid? Ontdek dan snel de voordelen en neem contact met ons op.

ECFD

Fiscaliteit

Document placeholder
31 maart 2023

Nieuwe accijnstarieven vanaf 01.04.2023

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
24 februari 2023

Voorraadaangifte (papier) accijnsverhoging diesel (2023.02.25)

(zie artikel website 24.02.2023)

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
9 september 2022

Procedure voorraadaangifte in MyMinfin

Opgelet : deze handleiding is bestemd voor pomphouders en handelaars die geen vergunning "centraal beheer" hebben. 

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
9 september 2022

Procedure voorraadaangifte in MyMinfin (centraal beheer)

Opgelet : deze handleiding is enkel bestemd voor pomphouders en handelaars die een vergunning "centraal beheer" hebben. 

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
11 maart 2022

Aanvraag terugbetaling accijnzen op petroleumproducten geleverd aan de land- en tuinbouw

Het officiële formulier van Douane en Accijnzen om de voorgefinancierde accijnzen op de petroleumproducten die met accijnsvrijstelling werden geleverd aan de land-, tuin- en/of bosbouw is het pdf-document. De excelbestanden (opgemaakt door Brafco) zijn iets gebruiksvriendelijker, daar deze reeds de van toepassing zijnde nieuwe accijnstarieven (geldig sedert 01.01.2016) vermelden.  

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
8 maart 2022

Vergunning energieproducten en elektriciteit

Aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten en elektriciteit andere dan onder de schorsingsregeling inzake accijnzen.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
8 maart 2022

Professionele diesel - handleiding

Professionele dieselgebruikers, waaronder brandstoffenhandelaars, kunnen een deel van de accijnzen op de door hun vrachtwagens gebruikte diesel recupereren.

Het te recupereren bedrag aan accijnzen bedroeg eind 2021 247,6158 euro per 1000 liter diesel, dus iets meer dan 24 cent/liter. Ingevolge de Programmawet van 27.12.2021, gepubliceerd in het Staatsblad van 31.12.2021, werd het te recupereren bedrag aan accijnzen vanaf 01.01.2022 met 20,6442 eur/m³ verminderd tot 226,9716 euro/m³, een daling dus met ruim 2 cent/liter.

Indien u beschikt over een vergunning “energieproducten en elektriciteit – eindgebruiker” kan u dit bedrag recupereren bij de FOD Financiën (*). Hiertoe dient u het door de Accijnsadministratie voorgeschreven document te gebruiken.

Wanneer u uw aangifte voor de terugbetaling inzake professionele diesel op papier indient, dient u voortaan gebruik te maken van het webformulier beschikbaar via volgende webpagina: https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf(link is external). Dit webformulier vervangt de pdf formulieren die maandelijks ter beschikking werden gesteld via MyMinfin voor de opmaak van de aangifte.

Via dit nieuwe webformulier kan u de aangifte niet indienen. U moet de aangemaakte aangifte afdrukken, ondertekenen en per post opsturen naar de dienst Professionele diesel : 

 Dienst professionele diesel
 Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
 Kruidtuinlaan 50 bus 3201
 1000 Brussel

Belgische eindverbruikers hoeven het kader A noch het kader B mee te sturen met de aanvraag.

Opgelet : sedert juni 2007 moeten de professionele gebruikers die de terugbetaling wensen te bekomen van de door het cliquetsysteem ingevoerde accijnsverhogingen op diesel ook de naam en het BTW-nummer van hun brandstofleverancier(s) op het aanvraagformulier vermelden.

Sedert maart 2016 kan de aanvraag tot terugbetaling ook via een webapplicatie (PDIE) gebeuren. Meer info hierover vindt u in volgend artikel : http://www.brafco.be/nl/nieuws/professionele-diesel-webapplicatie-online en op http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/index.htm(link is external)

BELANGRIJK : Brafco raadt aan om voortaan deze webapplicatie te gebruiken en uw cliënteel aan te moedigen dit ook te doen.

--------------------------------
(*) De aanvrager dient te beschikken over een “vergunning energieproducten en elektriciteit – eindgebruiker” tijdens de periode waarvoor hij de terugbetaling vraagt.

Indien u vragen heeft omtrent de professionele diesel in het algemeen, kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met de Centrale Administratie der douane en accijnzen – Dienst Accijnsprocedures, op één van de volgende nummers :
0257/662.31 en 0257/635.88.

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw reeds ingediende terugbetalingsaanvraag, kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met de Gewestelijke Directie Brussel – Dienst professionele diesel, op het nummer : 0257/734.30.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
7 maart 2022

Beroepsaangifte

Verplicht voor o.m. de verkoop van petroleumproducten, alcohol en gedistilleerde dranken, tabak en rookwaren.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

ADR

Document placeholder
27 oktober 2022

ADR : nationale afwijking etikettering gasflessen

Brafco heeft bij de drie gewesten, die sedert de Zesde Staatshervorming bevoegd zijn voor het ADR, een nationale afwijking bekomen voor het vervoer van gasflessen waarop het voorgeschreven gevaarsetiket ontbreekt.

Om van de afwijking te kunnen genieten, moet op de beide zijkanten en achteraan het voertuig een groot gevaarsetiket 2.1 (minimale afmeting 25 x 25 cm) worden aangebracht waarop de vermelding “UN1965” voorkomt.  Ook dient een kopie van deze afwijking zich aan boord van het voertuig te bevinden of moet de vermelding "Vervoer volgens Nationale Afwijking 'UN1965'."op het vervoerdocument aangebracht worden.

U kan deze nationale afwijking downloaden via de link onderaan dit bericht.  

De initiële afwijking was geldig tot en met 30 juni 2018, doch werd op vraag van Brafco intussen tweemaal verlengd. De huidige afwijking is geldig tot 31 december 2027.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
27 oktober 2022

Nationale afwijking voor garagepersoneel

Deze nationale afwijking laat toe dat garagepersoneel dat niet in het bezit is van een ADR-opleidingsgetuigschrift voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, ADR-voertuigen mag besturen tussen de garage en het dichtstbijzijnde controlestation voor automobielinspectie met het oog op het aanbieden van deze voertuigen voor de jaarlijkse technische en ADR-keuring.  

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
11 maart 2022

ADR-vervoerdocumenten (voor vervoer voor eigen rekening)

Enkele voorbeelden van ADR-vervoerdocumenten...

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
7 maart 2022

ADR-veiligheidskaarten

ADR-veiligheidskaarten maken deel uit van de verplichte boorddocumenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Ze zijn bestemd voor de bestuurder en de eventueel andere bemanningsleden van het voertuig en geven aan wat gedaan moet worden indien een ongeval of incident plaatsvindt tijdens het vervoer. U kan deze downloaden via de links onderaan.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Commissieverslagen

Document placeholder
29 maart 2024

Verslag vergadering commissie vloeibare brandstoffen van 12/03/2024

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
17 oktober 2023

Verslag vergadering commissie invoerders / erkend entrepothouders van 17/10/2023

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
2 mei 2023

Verslag vergadering commissie invoerders/ erkend entrepothouders van 25/04/2023

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
13 februari 2023

Commissie vloeibare brandstoffen van 26/01/2023

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
19 september 2022

Verslag vergadering commissie invoerders/ erkend entrepothouders van 13/09/2022

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
15 juli 2022

Verslag Commissie Invoerders/Erkend Entrepothouders d.d. 13.07.2022

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
23 februari 2022

Verslag van de vergadering van de Commissie Invoerders/Erkende Entrepothouders van 23 februari 2022

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
23 februari 2022

Verslag van de vergadering van de Commissie Invoerders/Erkende Entrepothouders van 23 februari 2022

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
23 februari 2022

Commissie invoerders en erkend entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
16 december 2021

Commissie Motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
27 oktober 2021

Commissie Invoerders en Erken Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
2 september 2021

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
26 mei 2021

Commissie Invoerders/Erkend Entepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
4 november 2020

Commissie Invoerder en Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 oktober 2020

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
10 juli 2020

Commissie Invoerders - Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
18 juni 2020

Commissie motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
28 april 2020

Commissie Invoerders/Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
3 januari 2020

Commissie Invoerders en Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
10 december 2019

Commissie Vloeibare brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
25 november 2019

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
28 oktober 2019

Commissie Invoerders/Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
28 oktober 2019

Commissie Invoerders en Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
14 oktober 2019

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
21 juni 2019

Commissie Invoerders en Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
25 april 2019

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
27 maart 2019

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
20 december 2018

Commissie Vaste Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
13 december 2018

Verslag vergadering commissie invoerders/erkend entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
26 november 2018

Commissie Motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
4 september 2018

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
4 september 2018

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
8 mei 2018

Commissie Motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 maart 2018

Commissie Vloeibare Brandstoffena

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
6 maart 2018

Vergadering Commissie Invoerders en Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
21 december 2017

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
9 november 2017

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
4 oktober 2017

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
12 september 2017

Commissie Invoerders Erken Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
6 september 2017

Commissie Smeermiddelen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
13 april 2017

Commissie sociale zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
4 april 2017

Commissie Motorbrandstoffen

Document placeholder
4 april 2017

Motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
8 maart 2017

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 februari 2017

Commissie Invoerders en Erkend Entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 november 2016

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
9 november 2016

Commissie Vaste Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
4 november 2016

Commissie Invoerders/erkend entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
27 oktober 2016

Commissie Motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 september 2016

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 september 2016

Commissie Gassen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 september 2016

Verslag gemeenschappelijke vergadering Commissies Vloeibare brandstoffen + Motorbrandstoffen + Gassen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
13 september 2016

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
23 juni 2016

Commissie Motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
23 juni 2016

Commissie Gassen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
23 juni 2016

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
6 juni 2016

Commissie Motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
10 mei 2016

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
14 april 2016

Commissie Invoerders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
24 maart 2016

Commissie Gassen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
16 maart 2016

Commissie Vaste Brandstoffen

Document placeholder
25 februari 2016

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
18 februari 2016

Commissie Motorbrandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
28 januari 2016

Commissie Gassen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
7 januari 2016

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
10 december 2015

Commissie vloeibare brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
2 december 2015

Commissie Invoerders/erkend entrepothouders

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
5 november 2015

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
8 oktober 2015

Commissie smeermiddelen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
1 oktober 2015

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
25 september 2015

Commissie Motorbrandstoffen 25/09/2015

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 september 2015

Commissie Vloeibare Brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
16 september 2015

Commissie Invoerders/Erkend Entrepothouders 16/09/2015

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
8 september 2015

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
26 februari 2015

Commissie Sociale Zaken

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
17 december 2014

Verslag vergadering commissie vloeibare brandstoffen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
22 oktober 2013

Commissie Vloeibare Brandstoffen 22/10/2013

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
15 oktober 2013

Commissie Sociale Zaken 15/10/13

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
19 september 2013

Commissie Sociale Zaken 19/09/13

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
18 april 2013

Commissie Vaste Brandstoffen 18/04/13

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
11 april 2013

Commissie Vloeibare Brandstoffen 11/04/13

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
26 maart 2013

Commissie Motorbrandstoffen 26/03/13

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
31 oktober 2012

Commissie Vaste Brandstoffen 31/10/12

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
3 mei 2012

Commissie Vloeibare Brandstoffen 03/05/12

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
25 april 2012

commissie vaste brandstoffen van 25/4/2012

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Maximumprijzen petroleumproducten

Document placeholder
2 oktober 2023

Maximumprijzen petroleumproducten vanaf 03.10.2023

Download

Sociaal

Document placeholder
19 december 2022

Looncomponenten (situatie op 1 januari 2023)

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Affichage prijsvergelijking in tankstations

28 maart 2024

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2024_Q2

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

4 januari 2024

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2024_Q1

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

28 september 2023

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2023_Q4

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

19 juli 2023

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2023_Q3

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

23 maart 2023

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2023_Q2

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

29 december 2022

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2023_Q1

Download de affiche met de brandstofprijzen voor Q1 2023

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

6 oktober 2022

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2022_Q4

Download de affiche over de brandstofprijzen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

29 juni 2022

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2022_Q3

Download de affiche over de brandstofprijzen

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

29 maart 2022

Affichage prijsvergelijking in tankstations 2022_Q2

Download de affiche over de brandstofprijzen.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Premie € 250 (pellets) - € 300 (stookolie en propaan)

22 december 2022

Bestand voor mededeling gegevens rechthebbenden op tussenkomst pellets van € 250 aan FOD Economie

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

5 juli 2022

Screenshots voor het opladen van het excelbestand met de leveringen 'écran pour télécharger les fichiers Excel des livraisons

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

1 juli 2022

Formulier type A (individuele woning)

Document door de aanvrager in te vullen.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

1 juli 2022

Formulier type B (gemeenschappelijk eigendom)

Document door de aanvrager in te vullen.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

22 juni 2022

Bestand voor mededeling gegevens rechthebbenden op tussenkomst van €225 aan FOD Economie

Zie nieuwsbericht d.d. 22.06.2022.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Taskforce Energy transformation

Document placeholder
12 maart 2024

Verslag van de vergadering van de Task Force van 20/02/2024

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
28 december 2023

Verslag van de vergadering van de Task Force van 20/12/2023

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
25 oktober 2023

Verslag van de vergadering van de Task Force van 18/10/2023

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

1 september 2023

Taskforce Energy transformation

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Algemene Vergadering 2024

Document placeholder
28 februari 2024

Formulier kandidatuur Bestuursorgaan Brafco

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen