Inzameling van lege en/of niet-gebruikte ‘hervulbare’ propaan- en butaangasflessen

6 maart 2023
Vincent Orts

Wat is het nut van inzamelpunten?

Consumenten kunnen ongebruikte of slapende hervulbare gasflessen voor butaan, propaan en Campingaz overal terugvinden: berghokjes, garages, oude woningen, kelders, zolders... Zelfs als lijkt een gasfles leeg toch bevat ze nog steeds gas. Gasflessen die niet meer in gebruik zijn, kunnen bij een inzamelpunt worden ingeleverd.

Vind het dichtbijzijnde inzamelpunt

Toen de Europese Commissie in 2013 bepaalde dat gasflessen als verpakkingsafval zouden kunnen worden beschouwd, ijverde de sector als één man ervoor om navulbare gasflessen te laten erkennen als herbruikbaar afval. Indien de gasflessen als éénmalig verpakkingsafval zouden worden beschouwd, dan zou er op de flessen bij de verkoop een extra taks moeten worden geheven. Alles werd in het werk gesteld om te vermijden dat lege en/of niet meer-gebruikte “hervulbare” propaan- en butaanflessen op de markt blijven rondzwerven.

 

Technische herbruikbaarheid en ophaalsysteem 

Een gasfles wordt pas als hebruikbaar afval beschouwd als aan twee voorwaarden is voldaan: de technische herbruikbaarheid moet worden bewezen en er moet een sluitend ophaalsysteem bestaan dat garandeert dat de “hervulbare” gasflessen, na gebruik, door de operatoren/gasverdelers worden teruggenomen. De inzamelpunten verbeteren niet alleen de inzameling van de flessen maar eveneens de omruiling van deze flessen voor propaan- en butaangas tussen de operatoren, die de eigenaars zijn van die flessen. Eerder werd daar al werk van gemaakt via de websites van Brafco (www.legegasfles.be) en FeBuPro (www.mijngasfles.be).

De affiche, die beschikbaar is voor inzamelpunten, recyclageparken en schroothandelaars, toont via een QR-code alle inzamelpunten in het land. Consumenten kunnen al hun hervulbare butaan-, propaan- en Campingaz-gasflessen naar een inzamelpunt brengen.

 

Waar inzamelpunten vinden?

Gasoperatoren en kleinhandelaars die als "inzamelpunt" willen optreden en die hun engagement hebben geformaliseerd in een door hun leverancier (of rechtstreeks door FeBuPro) toegezonden contractvoorstel, hebben de speciale affiche ontvangen waarop elk "inzamelpunt" door middel van een QR-code wordt geïdentificeerd. Deze staan ook vermeld op de kaart met inzamelpunten

Vind het dichtbijzijnde inzamelpunt

Handelaars die als "inzamelpunt" willen optreden, kunnen dit laten weten per e-mail naar info@brafco.be.