HERINNERING! Brafco Statutaire Algemene Vergadering 12 juni 2024: bevestig uw aanwezigheid vóór 3 juni

12 juni 2024
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden

De leden van de VZW Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (BRAFCO) worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 12 juni 2024 om 10.00 uur in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden.

Agenda:

10.00u : Statutaire Algemene Vergadering

 • Aanduiding van twee stemopnemers
 • Toespraak door de Voorzitter
 • Verslag van de Algemeen Directeur over het dienstjaar 2023
 • Verslag van de Schatbewaarder
 • Verslag van de verificateurs voor de rekeningen
 • Goedkeuring van de balans en van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het dienstjaar 202
 • Kwijting aan de bestuurders
 • Kwijting aan de verificateurs voor de rekeningen
 • Vastlegging ledenbijdragen 2025
 • Goedkeuring van het door de Algemene Directeur voorgestelde budget voor het dienstjaar 2024
 • Verkiezing leden Raad van Bestuur
  • Ontbreking van de Algemene Vergadering
  • Vergadering Raad van Bestuur
 • Voorstelling samenstelling nieuwe Raad van Bestuur
 • Benoeming van één of meerdere verificateurs die belast worden met het nazicht van de rekeningen gedurende het dienstjaar 2024

12.15u“Hernieuwbare motorbrandstoffen en andere hernieuwbare vloeibare brandstoffen”, presentatie door mijnheer Alain Mathuren, Communication Director FuelsEurope.

12.45u : Receptie en middagmaal.

Om praktische redenen is het noodzakelijk vooraf uw aanwezigheid te bevestigen. Gelieve vóór 3 juni 2024 uw deelname te bevestigen per email (naar info@brafco.be) met vermelding van :

 • de naam en het adres van uw onderneming
 • de naam van de deelnemer(s) aan de algemene vergadering (max. 2 personen per aangesloten onderneming/beroepsvereniging)
 • zijn/haar/hun al dan niet deelname aan de aansluitende lunch

Als onderwerp van deze mail vermeldt u “Deelname AV 12.06.2024”