Stookolie- en propaancheque wordt opgetrokken van €225 naar €300

16 september 2022
Johan Mattart

Leveringsperiode verlengd tot eind maart 2023

Om de impact van de energiecrisis te verlichten, heeft de federale regering op 16 september 2022 een aantal beslissingen genomen die een rechtstreekse impact hebben op de energiefactuur van gezinnen en bedrijven.  De maatregelen waarvan gezinnen kunnen genieten, kunnen als volgt worden samengevat :

Voor alleenstaanden met een jaarlijks netto belastbaar inkomen hoger dan 62.000 euro of een koppel zonder personen ten laste met een jaarlijks netto belastbaar inkomen hoger dan 125.000 euro, (per persoon ten laste komt bij het jaarlijks netto belastbaar inkomen 3700 euro), zal op deze korting een bijzondere heffing verschuldigd zijn aan de gemiddelde aanslagvoet maal 1,5 via het aanslagbiljet. Wanneer de energiefactuur op meerdere namen staat, wordt de korting overeenkomstig omgedeeld.

o Basispakket aardgas (5000 KWh): 135€ per maand (maanden november en december 2022) – van toepassing op:

  • alle variabele contracten
  • alle vaste contracten afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021
  • ook de consumenten via een gezamenlijke stookinstallatie ontvangen deze tussenkomst
  • niet van toepassing op de SOCTAR-klanten

o basispakket elektriciteit (1500 KWh): 61€ per maand (maanden november en december 2022) – van toepassing op:

  • alle variabele contracten
  • alle vaste contracten afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021
  • niet van toepassing op de SOCTAR-klanten

o parallel aan de verlenging van de BTW-verlaging (beslissing 30/8/2022) wordt de stookolie- en propaancheque verhoogd van 225€ naar 300€ en de periode wordt verlengd tot eind maart 2023.

  • de aanvragen die reeds werden ingediend zullen 300 € ontvangen
  • er kan slechts 1 maal een mazout- of propaancheque aangevraagd worden