Achtergrondinformatie

De prijsvorming van petroleumproducten is in België niet volledig vrij. Voor nagenoeg alle aardolieproducten geldt een maximumprijs. Het is dus niet toegelaten om deze brandstoffen te verkopen aan hogere prijs dan de vastgestelde maximumprijs.

De maximumprijzen worden berekend volgens de Technische Bijlage bij de programma-overeenkomst. Het doel van deze overeenkomst is de bevoorrading van aardolieproducten in België te waarborgen en de volatiliteit van de consumentenprijzen van deze producten te beperken.

De berekening van de maximumprijzen gebeurt elke werkdag door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie.  De prijswijzigingen die uit deze berekeningen voortvloeien, worden de dag nadien van kracht.