Document placeholder
27 oktober 2022

Nationale afwijking voor garagepersoneel

Deze nationale afwijking laat toe dat garagepersoneel dat niet in het bezit is van een ADR-opleidingsgetuigschrift voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, ADR-voertuigen mag besturen tussen de garage en het dichtstbijzijnde controlestation voor automobielinspectie met het oog op het aanbieden van deze voertuigen voor de jaarlijkse technische en ADR-keuring.  

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
11 maart 2022

ADR-vervoerdocumenten (voor vervoer voor eigen rekening)

Enkele voorbeelden van ADR-vervoerdocumenten...

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
27 oktober 2022

ADR : nationale afwijking etikettering gasflessen

Brafco heeft bij de drie gewesten, die sedert de Zesde Staatshervorming bevoegd zijn voor het ADR, een nationale afwijking bekomen voor het vervoer van gasflessen waarop het voorgeschreven gevaarsetiket ontbreekt.

Om van de afwijking te kunnen genieten, moet op de beide zijkanten en achteraan het voertuig een groot gevaarsetiket 2.1 (minimale afmeting 25 x 25 cm) worden aangebracht waarop de vermelding “UN1965” voorkomt.  Ook dient een kopie van deze afwijking zich aan boord van het voertuig te bevinden of moet de vermelding "Vervoer volgens Nationale Afwijking 'UN1965'."op het vervoerdocument aangebracht worden.

U kan deze nationale afwijking downloaden via de link onderaan dit bericht.  

De initiële afwijking was geldig tot en met 30 juni 2018, doch werd op vraag van Brafco intussen tweemaal verlengd. De huidige afwijking is geldig tot 31 december 2027.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen

Document placeholder
7 maart 2022

ADR-veiligheidskaarten

ADR-veiligheidskaarten maken deel uit van de verplichte boorddocumenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Ze zijn bestemd voor de bestuurder en de eventueel andere bemanningsleden van het voertuig en geven aan wat gedaan moet worden indien een ongeval of incident plaatsvindt tijdens het vervoer. U kan deze downloaden via de links onderaan.

Dit bestand is alleen beschikbaar voor BRAFCO-leden
Lid worden Inloggen