Ethische code

De sector van de Brandstoffenhandel - hoofdzakelijk bestaande uit honderden kleine en middelgrote ondernemingen - heeft beslist nieuwe actieplannen op te stellen om een grotere veiligheid te waarborgen van de brandstoffendistributie en haar producten beter te positioneren op de energiemarkt.

De Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars wenst haar taak integraal te vervullen om de risico's inherent aan de behandeling, het transport en de stockage van onze producten, tot en met de opslag bij de gebruiker, tot een minimum te herleiden.

Bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van haar leden en van de gemeenschap, stelt de Federatie zich tot doel :

Haar leden te verzoeken een positieve houding aan te nemen tegenover de maatregelen opgelegd aan de hele industrie om de levenskwaliteit in onze gewesten te verbeteren;

Hen voor te stellen toe te treden tot een Kwaliteitscharter dat de ethische principes van ons beroep concretiseert;

Voor de ondernemingen in de sector een methode voor integrale kwaliteitszorg te ontwikkelen om te komen tot een perfecte uitvoering van de handelingen en een uitstekende service bij de klant;

Voor de bedrijfsleiders en hun personeel continue opleidingsprogramma's te organiseren die hen helpen dit objectief te bereiken en die hen voorbereiden op de Kwaliteitscertificering voor de Distributie van Brandstoffen;

De resultaten van dit actieplan te laten controleren aan de hand van geschikte indicatoren en het permanent aan te passen.