Statutaire Algemene Vergadering Brafco 9 juni 2022 : bevestig uw aanwezigheid vóór 1 juni

9 juni 2022
Salons de Romrée, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen

De leden van de VZW Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (BRAFCO) worden vriendelijk uitgenodigd op deze statutaire Algemene Vergadering

Agenda:

 1. Aanduiding van twee stemopnemers
 2. Toespraak door de Voorzitter
 3. Verslag van de Algemeen Directeur over het dienstjaar 2021 en de actualiteit 2022
 4. Verslag van de Schatbewaarder
 5. Verslag van de verificateurs voor de rekeningen
 6. Goedkeuring van de balans en van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het dienstjaar 2021
 7. Kwijting aan de bestuurders
 8. Kwijting aan de verificateurs voor de rekeningen
 9. Vastlegging ledenbijdragen 2023
 10. Goedkeuring van het door de Algemene Directeur voorgestelde budget voor het dienstjaar 2022
 11. Benoeming van één of meerdere verificateurs die belast worden met het nazicht van de rekeningen gedurende het dienstjaar 2022.

Aansluitend op de Algemene Vergadering volgt omstreeks 12.00 uur een toespraak door mevrouw Sandrine Nelissen Grade, Head of Public Affairs Belgium & France, en door de heer Bjorn Breckx, Head of Branded Sales Europe, beide van HVO-producent Neste.

Na deze toespraak wordt u een receptie en lunch aangeboden.

Om praktische redenen is het noodzakelijk vooraf uw aanwezigheid te bevestigen. Gelieve vóór 1 juni 2022 uw deelname te bevestigen per email (naar info@brafco.be) met vermelding van :

 • de naam en het adres van uw onderneming
 • de naam van de deelnemer(s) aan de algemene vergadering (max. 2 personen/onderneming)
 • zijn/haar/hun al dan niet deelname aan de aansluitende lunch

Als onderwerp van deze mail vermeldt u “Deelname AV 09.06.2022”