Aardgasverwarming leidt tot meer broeikasgasuitstoot dan stookolieverwarming

17 oktober 2020
Vincent Orts

Broeikasgasemissies van stookolie- en aardgasverwarming op lange termijn

Op basis van de verwachte bevoorradingsbronnen becijferde RDC Environment via een levenscyclusstudie (van ontginning tot eindverbranding) dat de broeikasgasemissies, gemeten over een periode van 100 jaar, 6 procent hoger zijn bij verwarming op aardgas in vergelijking met stookolieverwarming. Dat verschil is te verklaren door hogere transmissieverliezen en oplopende transportverliezen van aardgas bij de bevoorrading. Omwille van de Nederlandse uitvoerstop vanaf 2030 zal zo’n 60 procent van het Belgische aardgas uit Rusland moeten komen, de rest zal uit de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en Afrika ingevoerd moeten worden.

Nog groter verschil na 20 jaar

Het verschil in broeikasgasuitstoot en het aardopwarmingsvermogen is nog groter op kortere termijn. Over een periode van 20 jaar zal aardgasverwarming 22 procent meer negatieve invloed hebben op de klimaatverandering dan stookolieverwarming. De reden hiervoor is een verhoogde uitstoot van methaan bij de productie en het transport van aardgas uit Rusland die in de berekening van het aardopwarmingsvermogen zwaarder doorweegt. Methaan heeft immers een CO2-equivalent van 25: dat betekent dat het GWP (Global Warming Potential) 25 maal hoger is als dezelfde hoeveelheid CO2.

“Niet blindstaren op enkel eindverbranding”

“Overheden staren zich blind op de eindverbranding”, zegt Willem Voets, General Manager bij Informazout. “Door de invoerstop van Nederlands aardgas in 2030, gaan de transmissie- en transportverliezen bij aardgas een grote impact hebben omdat het aardgas een veel langere weg moet afleggen vooraleer het in België aankomt. Dit zal de invloed op de klimaatverandering een stuk doen toenemen.”

Stookolieketels blijven dus ook vandaag en in de toekomst hun plek in onze woningen hebben. Zeker wanneer de consument kiest voor een hoogrendementscondensatie-ketel. Die nieuwe ketels verbruiken 30 procent minder en stoten dus ook 30 procent minder CO2 uit in vergelijking met oudere stookolieketels. Bovendien zijn ze perfect combineerbaar met hernieuwbare energie van zonneboilers of warmtepompen. Ze kunnen ook probleemloos gebruikt worden voor nieuwe, koolstofarme en zelfs koolstofneutrale vloeibare brandstoffen die de energietransitie mogelijk zullen maken.

De conclusies en de synthese van deze studie kunnen hier worden gedownload.