Geen indexatie accijnzen diesel en benzine op 01.01.2019

7 december 2018
Johan Mattart

Niettegenstaande een jaarlijkse indexatie van de accijnzen in het Regeerakkoord van 11 oktober 2014 is voorzien, besliste de ministerraad d.d. 7 december 2018 om de accijnzen op benzine en diesel op 1 januari 2019 niet te indexeren. Eerder deze week nam de regering Macron in Frankrijk – onder druk van de “gele hesjes”  –  een gelijkaardige beslissing.

Voor het eerst in de huidige legislatuur worden de accijnzen op benzine en diesel op 1 januari e.k. niet geïndexeerd. Normalerwijze zouden de accijnzen op deze brandstoffen met 2,08% worden verhoogd, doch dit gaat (gelukkig) niet door.

Bij het aantreden van de regering Michel bedroeg het accijnstarief op benzine en diesel respectievelijk 61,3 en 40,6 cent per liter. Momenteel is op beide brandstoffen 60 cent per liter accijns verschuldigd. Het accijnstarief op diesel werd m.a.w. tijdens deze legislatuur met 50% verhoogd en op benzine met "een dikke" 2% verlaagd.