Nieuwe Raad van Bestuur verkozen

Auteur: 
Johan Mattart

De 11 namen zijn bekend …

Op de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2015 konden  de aangesloten brandstoffenhandelaars voor het eerst in het bestaan van de Federatie rechtstreeks de leden van de Raad van Bestuur kiezen. Voordien was dit het voorrecht van de door de Beroepsverenigingen aangeduide afgevaardigden.

Niet minder dan 26 personen hadden zich kandidaat gesteld voor de nieuwe Raad van Bestuur.

Van de 11 verkozenen zijn er 5 bestuurders afkomstig van “grote” ondernemingen (omzet > 50 miljoen euro) waaronder 3 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen. Van de overige 6 bestuurders, die dus zaakvoeders of medezaakvoerders zijn van een onderneming met een omzet < 50 miljoen euro, zijn er 4 Franstaligen en 2 Nederlandstaligen.

De nieuwe raad van bestuur is als volgt samengesteld :

     Charlotte TAHON (Hollain)

     Christophe BROUSMICHE (Virelles)

     Johan DELEU(Gent)

     Yves FRANCOIS (Brussel)

     Roel KEERSMAEKERS (Boechout)

     Dirk MAES (Bornem)

     Robert PIERRARD (Assenois)

     Etienne RIGO (Vilvoorde)

     Koen ROOSE (Zwevegem)

     Nicolas STORME (Moeskroen)

     Christian WARIN (Graide)

 

Op 3 juni jl. zal de Raad van Bestuur in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter verkiezen.

De leden van de nieuwe Raad van Bestuur danken alle aangesloten ondernemingen voor het in hen gestelde vertrouwen. Ook houden zij er aan de uittredende leden van de Raad van Bestuur te danken voor hun inzet en het gerealiseerde werk.