Raad van Bestuur van Brafco krijgt unaniem het volle vertrouwen

Auteur: 
Olivier

De Algemene Vergadering, die plaatsvond op 25 mei jl., gaf groen licht om de ingeslagen weg verder te gaan. 

De Algemene Vergadering van Brafco vond plaats op woensdag 25 mei. Vertegenwoordigers van meer dan zestig ondernemingen waren aanwezig.  Ze keurden de balans en de resultatenrekening van het dienstjaar 2015 unaniem goed, alsook het budget 2016 , het rooster voor de ledenbijdrage 2016 en 2017 en, ten slotte, het nieuwe huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur kreeg unaniem het vertrouwen. De mandaten werden bijgevolg verlengd voor een termijn van 2 jaar. De Raad bestaat uit Charlotte TAHON (Hollain), Christophe BROUSMICHE (Virelles), Johan DELEU (Gent), Yves FRANCOIS (Brussel), Roel KEERSMAEKERS (Boechout), Dirk MAES (Bornem), Robert PIERRARD (Assenois), Etienne RIGO (Vilvoorde), Koen ROOSE (Zwevegem), Nicolas STORME (Moeskroen) en Christian WARIN (Graide).
Na het academische gedeelte van de vergadering hadden we de eer Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling, (hier in het bijzijn van de heer Etienne Rigo, Voorzitter van Brafco) te ontvangen. Tijdens haar speech benadrukte ze het belang van het overleg- en dialoogprincipe met alle federaties van de sector.
Minister Marghem is zich bewust van de moeilijkheden waarmee de verdelers worden geconfronteerd en zei dat ze Brafco wilde betrekken bij de diepgaande reflectie over het Programma-akkoord:  “… Het zal dus niet volstaan om tot een consolidatie te komen van de bestaande teksten. We moeten een weldoordachte visie uitwerken, in overleg met de betrokken partijen, zodat we weten hoe dit bestaande kader nog een rol zal kunnen spelen in de toekomst. In dit kader heb ik mijn administratie de opdracht gegeven om een studie uit te voeren en gevraagd om de analyse verder te zetten in nauwe samenwerking met de federaties en er de juiste conclusies uit te trekken.”