Verbod op vervanging stookolieketels vanaf 01.01.2022 ?

Auteur: 
Johan Mattart

Brafco trekt naar Grondwettelijk Hof

Met het indienen van het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat het verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft, beoogt de meerderheidsfractie in het Vlaams Parlement uitvoering geven aan het in het Vlaams regeerakkoord aangekondigde verbod op de plaatsing en vervanging van stookolieketels in het Vlaams gewest.

Samen met Informazout heeft Brafco er meermaals op gewezen dat dergelijke maatregel contraproductief is en de burger enkel op kosten zal jagen, maar het klimaat niet ten goede zal komen.  Zo werd door de indieners van het voorstel van decreet geen rekening gehouden met de wetenschappelijke LCA-studie (uitgevoerd door het milieubureau RDC Environment en onderworpen aan een peer review door de KU Leuven, de ULiège en het ingenieursbureau Deplasse) die duidelijk aantoont dat verwarmen met aardgas niet beter is voor het leefmilieu dan verwarmen met huisbrandolie, wel in tegendeel. Er is dus geen enkele klimaatreden die rechtvaardigt om de burger te verplichten om, indien zijn stookolieketel einde levensduur is, deze te vervangen door een aardgasketel, temeer daar het gebruik van aardgas ook uitgefaseerd zal worden. Dergelijke maatregel zal de consument dus enkel op nodeloze kosten jagen (verwijderen tank, plaatsen aardgasleidingen in de woning, …).

Niettegenstaande het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) toelaat dat stookolieketels nog kunnen worden geplaatst indien wordt aangetoond dat deze even performant zijn als de nieuwste aardgascondensatieketels – en dit ook effectief werd aangetoond  - wordt door de indieners van het voorstel van decreet hiermee evenmin rekening gehouden. Van de voorzitter van Publigas – mede-indiener van het voorstel van decreet – is dit een begrijpelijke (doch niet goed te keuren) reactie.

Tenslotte blijken de indieners van het voorstel van decreet niet te weten dat stookolieketels ook kunnen werken op hernieuwbare koolstofarme vloeibare brandstoffen  … 

Om te vermijden dat de ca. 600.000 Vlaamse gezinnen die stookolie gebruiken op nodeloze kosten worden gejaagd, wat enkel de aardgassector ten goede komt, zal de Federatie het decreet (van zodra gepubliceerd in het Staatsblad) voor het Grondwettelijk Hof aanvechten.