Verlenging steunmaatregelen om energiefactuur te verlichten

20 juni 2022
Johan Mattart

Stookolie- en propaancheque wordt verhoogd van €200 naar €225

Op 18 juni jl. werd door het Kernkabinet van de federale regering beslist om de steunmaatregelen om de energiefactuur te verlichten, te verlengen tot eind dit jaar.

Concreet gaat het om:

  • het verlaagde btw-tarief van 6 procent op aardgas en elektriciteit
  • het verbrede sociaal tarief voor 2 miljoen gezinnen
  • de verlagingen van de accijnzen op benzine en diesel

In maart jl. was beslist dat deze maatregelen zouden gelden tot eind september.  De maatregelen worden dus met 3 maand verlengd,  tot eind 2022. 

Ook zullen de prijzen elk kwartaal geëvalueerd worden. Als deze nog hoog zijn in het najaar, dan zouden de maatregelen begin 2023 nog eens met drie maanden verlengd worden.

Een bijkomende verlaging van de accijnzen op benzine en diesel tot het Europees minimum komt er (voorlopig) niet.

Wel zou de  tussenkomst van 200 euro voor huishoudens die verwarmen met stookolie of propaan worden verhoogd tot 225 euro. Het wetsontwerp dat in deze tussenkomst voorziet, wordt deze week in het federaal parlement besproken.  Van zodra de modaliteiten bekend zijn, zullen deze o.m. op de website worden gepubliceerd.