Vermindering accijnzen op zwavelarme motorbrandstoffen

Auteur: 
brafco

Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van de Minister van Financiën heeft de Ministerraad beslist om:


  • de accijnzen op de zwavelarme brandstoffen te verminderen met 65 centiemen: voor benzine vanaf 1 maart en op diesel vanaf 1 oktober;

  • geleidelijk de belasting op de inverkeerstelling af te schaffen voor minder vervuilende wagens (LPG en euronorm 4) waarbij op een gemoduleerde manier het huidige stelsel van belasting op de inverkeerstelling van tweedehandsvoertuigen wordt herzien;

  • tegen 30 juni een hervorming van de verkeersbelasting voor te bereiden om op lange termijn beter rekening te houden met de uitstoot.

De Minister van Financiën is ermee belast om de verschillende maatregelen te realiseren.

Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van de Minister van Financiën heeft de Ministerraad beslist om:


  • de accijnzen op de zwavelarme brandstoffen te verminderen met 65 centiemen: voor benzine vanaf 1 maart en op diesel vanaf 1 oktober;

  • geleidelijk de belasting op de inverkeerstelling af te schaffen voor minder vervuilende wagens (LPG en euronorm 4) waarbij op een gemoduleerde manier het huidige stelsel van belasting op de inverkeerstelling van tweedehandsvoertuigen wordt herzien;

  • tegen 30 juni een hervorming van de verkeersbelasting voor te bereiden om op lange termijn beter rekening te houden met de uitstoot.

De Minister van Financiën is ermee belast om de verschillende maatregelen te realiseren.