Verwarmingstoelage mazout en propaan in bulk: website voor indienen aanvraag is operationeel

7 juli 2022
Johan Mattart

Tijdens de persconferentie op donderdag 7 juli hebben de FOD Economie en de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne het platform onthuld voor het aanvragen van de stookolie- en propaancheque. Dit platform is nu operationeel tot 10 januari 2023.

Huishoudens die tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 stookolie of propaan in bulk geleverd hebben gekregen voor de verwarming van hun hoofdverblijf, kunnen de tussenkomst van 225 euro aanvragen via het speciale onlineplatform of per aangetekende brief. Minister Dermagne benadrukte echter dat het niet dringend was om een aanvraag in te dienen: "Wij herinneren de consumenten eraan dat de periode voor het indienen van de aanvraag tot tussenkomst verscheidene maanden duurt, tot 10 januari 2023. De aanvraag kan dus vandaag maar ook nog tot  begin januari worden ingediend, voor een reeds uitgevoerde levering of na een nog dit jaar uit te voeren levering van huisbrandolie of propaan op het domicilieadres van de aanvrager”.

Minister Dermagne dankte de sector voor de medewerking: "De invoering van het mechanisme van teruggave heeft ons inderdaad meer tijd gekost en was gecompliceerder dan wij ons hadden voorgesteld". Johan Mattart, algemeen directeur van BRAFCO, onderstreepte de operationele complexiteit voor brandstofhandelaars, maar dankte ook de regering om de stookolie- en propaangebruikers niet in de kou te laten : "Wij danken de regering evenwel dat zij ons verzoek heeft ingewilligd om ook de energiefactuur van degenen die zich met stookolie en propaan verwarmen, enigszins te verlichten."

Hoe vraag je de vergoeding aan ?

Het formulier dient bij voorbeur online te worden ingevuld, op het adres https://stookoliecheque.economie.fgov.be

Daar vindt u 2 soorten formulieren :

  • Type A : voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw)
  • Type B : voor een huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Het papieren formulier kan ook worden gedownload via de website van de FOD Economie. Het dient correct ingevuld per aangetekend schrijven gestuurd te worden naar :

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 BrusselSPF Économie

 

Welke documenten moet ik bezorgen ?

Voor een individuele woning (formulier A), moeten volgende documenten bij het aanvraagformulier worden gevoegd :

  • Een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022;
  • Een bewijs van betaling van de factuur (bijv.  bank uittreksel) of een kopie van de jaarlijkse afrekening in geval van gespreide betaling

Bewoners van een appartementsgebouw (mede-eigendom) dienen deze documenten niet zelf op te laden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van de mede-eigendom, die dit dient te doen op de website waar handelaars het excelbestand met de leveringen moeten opladen (www.fuelpremium.be).

Meer weten ?

Zie de FAQ (veel gestelde vragen met antwoorden) op de website van de FOD Economie..

Het Contact Center van de FOD Economie kan u gratis bereiken op het nummer 0800 120 33 ou via stookoliecheque@economie.fgov.be