Extern ADR-veiligheidsadviseur

Elke onderneming die gevaarlijke goederen (waaronder petroleumproducten) over de weg vervoert en/of laad-, los-, vul-, of verpakkingswerkzaamheden verricht, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze, moet beschikken over een ADR-veiligheidsadviseur.

De functie van veiligheidsadviseur mag worden uitgeoefend door:

  • de bedrijfsleider;
  • een persoon die binnen de onderneming andere taken vervult;
  • of door een persoon die niet tot de onderneming behoort.

De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van een scholingscertificaat. Om dit scholingscertificaat te behalen, moet de betrokkene een opleiding volgen en slagen voor een examen. De geldigheidsduur van het certificaat wordt telkens voor vijf jaar verlengd indien de houder in het laatste jaar van de geldigheidsduur van zijn certificaat in een controletest is geslaagd.

Brafco organiseert niet enkel initiële en vervolmakingscursussen voor ADR-veiligheidsadviseurs, maar treedt ook zelf op als extern ADR-veiligheidsadviseur voor ondernemingen die deze taak aan de Federatie wensen toe te vertrouwen.

Geïnteresseerd?

Wenst u beroep te doen op de knowhow en ervaring van Brafco als extern ADR-veiligheidsadviseur voor uw onderneming? Dat kan!

Gelieve ons te contacteren via mail of op het nummer 02 502 42 00.