Wie zijn we

Beroepsorganisatie van en voor ondernemingen in de handel en distributie van brandstoffen

De vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, kortweg « BRAFCO » genoemd, is een erkende representatieve beroepsvereniging die sedert 1946 ijvert voor de verdediging van de belangen van ondernemingen actief in de handel en de distributie van brandstoffen, motorbrandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten.

De bij de Federatie aangesloten ondernemingen zijn actief in de handel, de distributie, het vervoer en/of de opslag van:

  • Vloeibare brandstoffen (huisbrandolie (“mazout”), gasolie extra, lamppetroleum, kerosine, zware stookolie, …)
  • Motorbrandstoffen (benzine, diesel, LPG, biobrandstoffen, …)
  • Scheepsbrandstoffen (marinefuels voor binnenvaart en zeevaart)
  • Vaste brandstoffen (pellets, brandhout, steenkool, bruinkool, cokes, …)
  • Gasvormige brandstoffen (propaan, butaan, …)
  • Smeermiddelen en vetten (motoroliën, industriële oliën, …)

Met een marktaandeel van meer dan 90% is BRAFCO de meest representatieve beroepsorganisatie van onafhankelijke operatoren in de sector. Zij telt zowel zelfstandige ondernemers, familiale kmo’s als grote ondernemingen. Daarnaast vertegenwoordigt zij ongeveer een derde van het aantal tankstations in België.

Het imago van de sector is voor de Federatie zeer belangrijk. In dit kader dienen de bij de Federatie aangesloten operatoren zich te engageren om de Ethische Code en het Kwaliteitscharter van de sector na te leven. Als erkende opleidingsinstelling, die bovendien het kwaliteitscertificaat Qfor heeft behaald, beoogt de Federatie ook een doorgedreven professionalisering van de sector.

U vindt op deze website meer informatie over o.m. de missie en organisatiestructuur van de Federatie, de aangeboden diensten en opleidingen en tal van interessante info voor de consument.

Leden hebben via een eigen login toegang tot het afgeschermde intranet.