Een warme winter voor iedereen !

2 december 2014
Johan Mattart

Met Koning Winter voor de deur is het stookseizoen aangebroken.  Een verwarmde woning is geen luxe meer, maar een noodzaak!

De 540 stookolieverdelers staan klaar om snel en adequaat de bestellingen uit te voeren.

Momenteel bedraagt de officiële maximumprijs 666 €/1000 liter voor gasolie extra en, vanaf 4 december, 656 €/1000  voor de klassieke huisbrandolie. Deze prijzen zijn de laagste in 4 jaar tijd en komen op het juiste tijdstip, wanneer de eerste koude zich laat voelen en gezinnen hun opslagtank vullen.

BRAFCO, de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, is zich er evenwel van bewust dat deze bedragen voor een aantal huishoudens nog een aanzienlijke uitgave vertegenwoordigen.

De brandstoffenhandelaars in België zijn echter attent voor de eventuele financiële beperkingen die tijdens de bestellingen worden geformuleerd. De handelaars zullen alles in het werk stellen om in overleg een oplossing te vinden. Desgevallend kunnen ook kleinere hoeveelheden vanaf 500 liter  worden geleverd, steeds met de glimlach!

Gezinnen met een beperkt inkomen of met schuldoverlast kunnen via het OCMW ook een tussenkomst vragen van het Sociaal Verwarmingsfonds. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen we naar het gratis nummer 0800/90.929, en naar de website van het Fonds  www.verwarmingsfonds.be. Vanzelfsprekend kan men ook terecht bij het OCMW.

BRAFCO nodigt de consumenten die hun tank nog niet hebben laten vullen, niet te wachten tot de laatste druppel maar tijdig hun bestelling te plaatsen.