Verbod op plaatsing stookolieketels bij nieuwbouw zal consument op kosten jagen .....

14 augustus 2019
Johan Mattart

In de nota van Bart De Wever, die als basis dient voor de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, wordt de “uitfasering van vervuilende verwarmingstoestellen” als maatregel naar voor geschoven om de luchtkwaliteit te verbeteren. Naar verluidt, zouden bij nieuwbouwwoningen geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden en zouden ook installaties op aardgas strenger aangepakt worden. De bedoeling is minder te verwarmen met fossiele brandstoffen en meer elektrisch, via bijvoorbeeld warmtepompen.

Niettegenstaande in de ‘Nota De Wever’ het begrip ‘vervuilende verwarmingstoestellen’ niet nader wordt gepreciseerd, roept de Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco) de onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering op om een technologie neutrale aanpak inzake verwarmings-energieën en -toestellen te respecteren. Een verbod op de plaatsing van stookolieketels bij nieuwbouw staat haaks op dit principe en kan bezwaarlijk als ecologisch of weloverwogen worden gekwalificeerd.

De plaatsing van elektriciteit verslindende warmtepompen – een investering van ca. 20.000 euro - is, gezien de torenhoge prijs van elektriciteit in België, voor de prijsbewuste consument niet de meest verstandige keuze. Vraag is ook of - gezien het jaarlijks terugkerend probleem van een dreigend stroomtekort in de winter - de warmtepomp wel zal functioneren op de momenten dat deze moet werken ... De kernuitstap en de switch naar elektrificatie van woningverwarming en voertuigen zal in elk geval de vraag naar elektriciteit drastisch doen toenemen, wat de bouw van bijkomende gasgestookte - en dus milieubelastende - centrales onvermijdelijk maakt …. tenzij de overheid er voor opteert om - met kernenergie of met bruinkool opgewekte - elektriciteit vanuit Frankrijk of Duitsland in te voeren.

Wat het eventuele verbod op de plaatsing van stookolieketels bij nieuwbouw betreft, is dit voornemen ongetwijfeld ingegeven door een achterhaalde kijk op deze verwarmingstoestellen, die – door het feit dat ze met mazout gevoed worden – vaak als ouderwets en vervuilend worden getypeerd. Beleidsmakers hebben vaak geen weet van de inspanningen die de sector doet om de ecologische voetafdruk van verwarmen met mazout te reduceren.  Naast de steeds betere producteigenschappen (sinds 2016 zwavelarm), investeert de sector in zeer performante stooktoestellen (die tot 40 % energiezuiniger zijn). Daarnaast wordt ook volop ingezet op hybride verwarmingssystemen, waarbij mazoutverwarming gecombineerd wordt met hernieuwbare energie (cf. zonneboilers). Bovendien wordt ook geïnvesteerd in R&D omtrent synthetische vloeibare brandstoffen (zoals HVO), die CO2-neutraal zijn en die in de huidige stookolieketels probleemloos kunnen worden gebruikt, zonder enige aanpassing aan de installatie. Door een verbod op de plaatsing van nieuwe stookolieketels in het vooruitzicht te stellen, dreigen deze investeringen te worden stopgezet.

Brafco dringt er bij de regeringsonderhandelaars op aan oog te hebben voor de ontwikkelingen op dit vlak en deze ook aan te moedigen, veeleer dan bepaalde verwarmingstechnologieën te verbieden.

 

- Einde persbericht -

 

Voor meer informatie, contacteer : Johan Mattart, algemeen directeur Brafco : 0476/44.36.29