Verbod op vervanging stookolieketels is onverantwoord, discriminerend en komt het milieu zeker niet ten goede !

1 oktober 2019
Johan Mattart

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zouden volgens het Vlaamse Regeerakkoord vanaf 2021 geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Bovendien zou, eveneens vanaf 2021, een bestaande stookolieketel niet meer vervangen mogen worden wanneer een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Deze maatregelen zijn onverantwoord en discriminerend en komen het milieu niet ten goede.

Vervanging stimuleren, niet afremmen !

Om op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen, moet ingezet worden op het potentieel van bestaande technologieën, die steeds energie-efficiënter worden. In plaats van een verbod op plaatsing van nieuwe stookolieketels in te voeren, zou het verstandiger zijn deze juist aan te moedigen, dit ter vervanging van oude, energieverslindende stooktoestellen. Voor bestaande woningen is de plaatsing van een nieuwe stookolieketel – samen met investeringen in isolatie – de beste en goedkoopste oplossing. Nieuwe stookolieketels verbruiken 30 à 40% minder, wat zich vertaalt in eenzelfde daling van de CO2-uitstoot en een lagere verbruikskost. Dergelijke investeringen zijn bijgevolg ook snel terugverdiend. Bovendien zijn stookolieketels perfect combineerbaar met hernieuwbare energieën, zoals zonneboilers, wat de CO2-uitstoot verder kan terugdringen.

Met de maatregel in het Regeerakkoord wordt ook de mythe in stand gehouden dat verwarmen op aardgas milieuvriendelijker zou zijn dan verwarmen op stookolie. Wetenschappelijke studies[1], die de volledige levenscyclus van beide energieën vergelijken, komen tot de conclusie dat een nieuwe aardgasketel op milieuvlak niet beter scoort dan een nieuwe stookolieketel. Het is dan ook niet verantwoord de vervanging van stookolieketels te verbieden of aardgastoestellen te bevoordeligen. Of misschien wil de nieuwe Vlaamse regering de burger op kosten jagen en hem er toe aanzetten zijn stookolieketel te vervangen door een dure en vaak weinig efficiënte warmtepomp, gevoed door al dan niet duurzaam opgewekte elektriciteit?

De maatregel is ook nefast voor verdere investeringen in R&D naar alternatieve, koolstofneutrale brandstoffen zoals e-fuels (synthetische brandstoffen) en geavanceerde biobrandstoffen die zonder aanpassing in stookolieketels kunnen worden gebruikt. Waarom zouden producenten nog investeren in deze nieuwe generatie vloeibare brandstoffen als de toestellen waarin ze kunnen worden aangewend niet langer op de markt mogen worden gebracht ?

Het moge duidelijk zijn dat deze - voor het klimaat contraproductieve - maatregelen discriminerend zijn en het voortbestaan van de ondernemingen in de sector ernstig in gevaar brengen.  Brafco zal dan ook met alle mogelijke middelen de invoering van deze onverantwoorde maatregelen bestrijden.

 

- Einde persbericht -

 

Voor meer informatie, contacteer : Johan Mattart, algemeen directeur Brafco : 0476/44.36.29

---------------------

 Zie o.m. : RDC Environment – Energiebalans en balans van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de volledige levenscyclus van aardgas en stookolie als brandstof voor huishoudelijke verwarming.