Verhoging dieselaccijns nefast voor de Schatkist

2 oktober 2014
Johan Mattart

In Nederland, waar de accijnzen op diesel sedert begin dit jaar met 3 cent per liter werden opgetrokken, is de verkoop van deze brandstof in de eerste zeven maand van dit jaar met 261 miljoen liter gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (zie onderstaande tabel). In juli 2014 werd slechts 531 miljoen liter verkocht (- 10,3% t.o.v. juli 2013), het laagste volume sinds 2001. Voor het ganse jaar 2014 verwacht de Nederlandse sectororganisatie BOVAG een daling van de dieselverkoop met bijna 508 miljoen liter. Hierdoor zou de Nederlandse Schatkist geen 280 miljoen euro extra ontvangen, maar zelfs tientallen miljoenen euro verliezen.

Brafco vreest dat het negatieve effect van een accijnsverhoging in België veel groter zal zijn dan in Nederland, vermits België drie buurlanden heeft met een lagere dieselprijs (Luxemburg, Frankrijk en Duitsland). Een verhoging van de accijnzen zal het tanktoerisme ongetwijfeld aanmoedigen. Te verwachten valt dat steeds meer Belgen de Franse grens zullen oversteken om hun tank vol te gooien en terzelfdertijd andere inkopen te doen die – mede door de lagere BTW – goedkoper zijn dan in eigen land. Nederlanders, die thans in België tanken omwille van de lagere prijzen, zullen opnieuw in eigen land tanken en het internationale verkeer tenslotte zal weliswaar verder van het Belgische wegennet gebruikmaken, doch over de grens tanken.

Het optrekken van de accijnzen op diesel zal dus ongetwijfeld leiden tot een belangrijk verlies aan inkomsten. Hoeveel een eventuele accijnsverhoging de Schatkist zal kosten, zal afhangen van de omvang van de accijnsverhoging en de reactie van de buurlanden.

Zolang een harmonisatie van de accijnstarieven op energieproducten in de Europese unie geen feit is, wat Brafco betreurt,  roept zij de regeringsonderhandelaars op geen ondoordachte maatregelen te nemen in het zoeken naar nieuwe inkomsten voor de Schatkist. 

 

EVOLUTIE DIESELVERKOOP/MAAND (in miljoen liter) IN NEDERLAND (in miljoen liter)

 

Jan

Feb

maart

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

2013

582

578

637

614

625

585

592

559

613

650

621

608

2014

603

560

588

565

575

530

  531

nog geen cijfers beschikbaar

2014/2013

3,6%

-3,1%

-7,7%

-8,0%

-8,0%

-9,5%

-10,3%

 

 

 

- Einde persbericht -

 

Voor meer informatie, contacteer : Johan Mattart, algemeen directeur Brafco : 0476/44.36.29