Verwarmt u met stookolie of propaan ?

19 januari 2022
Vincent Orts

Hoewel beduidend lager dan de prijs van aardgas en elektriciteit, drukt de stijging van de prijs van stookolie, propaan in bulk en lamppetroleum op het gezinsbudget. Mensen met een laag inkomen kunnen genieten van een financiële tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Het Sociaal Verwarmingsfonds is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. 

De volgende brandstoffen die worden gebruikt om de woning te verwarmen, komen in aanmerking voor een tussenkomst :

  • Huisbrandolie in bulk.
  • Huisbrandolie aan de pomp, in kleine hoeveelheden gekocht (jerrycans van 5, 10, ... liter), gebruikt voor petroleumkachels.
  • Lamppetroleum (type c) aan de pomp, vooral gebruikt voor petroleumkachels, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, ... liter).
  • Propaangas in bulk.

Wie heeft er recht op?

  • Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Personen met begrensd inkomen.
  • Personen met schuldoverlast.

Bedrag van de toelage

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Voor de in bulk geleverde brandstoffen bedraagt de toelage momenteel 14 cent per liter, met een maximum van  210 €.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Meer info ?

Wie meent in aanmerking te komen op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet binnen de 60 dagen na de levering contact opnemen met het OCMW van zijn of haar gemeente.

Voor meer informatie over de voorwaarden en het bedrag van de tussenkomst: www.verwarmingsfonds.be.