Brafco en de overige ECFD-leden dringen er bij het Europees Parlement op aan om de CO2-reductiemogelijkheden in het vervoer niet te beperken

4 juni 2022
Vincent Orts

Voor een technologieneutrale aanpak

In aanloop naar de stemming in het Europees Parlement over CO2-emissienormen voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen op 8 juni 2022 heeft Brafco, als lid van de European Confederation of Fuel Distributors (ECFD), samen met 111 organisaties een open brief ondertekend waarin bij het Europees Parlement wordt aangedrongen om een open aanpak te hanteren voor klimaatbescherming in de mobiliteitssector. De leden van Brafco en ECFD bevestigen hun steun voor de klimaatdoelstellingen van de EU, maar vragen de beleidsmakers om ook rekening te houden met de behoeften van de burgers en de industrie.

Mobiliteit moet betaalbaar blijven voor alle burgers in Europa. Het Europees Parlement en de Raad mogen de keuze van de consument inzake technologieën niet beperken. Zonder duurzame en hernieuwbare brandstoffen zal de Europese vervoerssector bovendien zijn klimaatdoelstellingen niet kunnen halen. Een technologiemix waarin koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen de ontwikkeling van elektromobiliteit aanvullen, zou keuzevrijheid voor de consument impliceren en stabiele werkgelegenheid in de Europese Unie mogelijk maken en tegelijk de klimaatdoelstellingen halen.