Hogere tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

15 september 2022
Johan Mattart

Voor sociaal zwakkeren die zich verwarmen met stookolie, lamppetroleum of propaangas in bulk

Verwijzend naar het bericht van 20 juli jl., kunnen we u melden dat het koninklijk besluit (KB) van 6 augustus 2022 tot wijziging van het KB van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds op 15 september 2022 in het Staatsblad werd gepubliceerd.

Dit KB voorziet in een hogere tussenkomst per liter brandstof. Tot voor kort bedroeg het  maximumbedrag van de toelage 20 cent per liter vanaf een prijs van 1,095 cent per liter. De actuele prijs van de stookolie ligt ver boven deze prijs. Daarom moest deze drempel worden aangepast zodat het bedrag van deze toelage evenredig is met de hogere stookolieprijzen. Het aantal prijsschijven wordt verhoogd en het maximumbedrag van de toelage stijgt, voor leveringen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022, van 20 naar 36 cent per liter (zie infra).

Daarnaast werd de maximumhoeveelheid waarvoor een toelage kan worden toegekend verhoogd van 1.500 tot 2.000 liter.

Ook de forfaitaire toelage werd retroactief vanaf 1 juli 2022 verhoogd van 210 naar 456 euro. Per verwarmingsperiode kan slechts éénmaal een dergelijke forfaitaire verwarmingstoelage toegekend worden.

 

Bedrag van de tussenkomst voor leveringen van 01.07.2022 tot 31.12.2022

Prijs per liter vermeld op factuur (incl. BTW)

Bedrag van de toelage per liter

Maximumbedrag van de toelage (aankoop minimum 2.000 l)

 <  0.97 € 

14 cent

 280 €

≥ 0,97 € en < € 0,995 €

15 cent

 300 €

≥  0,995 € en < € 1,02 €

16 cent

 320 €

≥ 1,02 € en < 1,045 €

17 cent

340 €

≥ 1,045 € en < 1,07 €

18 cent

360 € 

≥ 1,07 € en < 1,095 €

19 cent

380 €

≥ 1,095 € en < 1,112 €

20 cent

400 €

≥ 1,12 € en < 1,145 €

21 cent

420 €

≥ 1,145 € en < 1,17 €

22 cent

440 €

≥ 1,17 € en < 1,195 €

23 cent

460 €

≥ 1,195 € en < 1,22 €

24 cent

480 €

≥ 1,22 € en < 1,245 €

25 cent

500 €

≥ 1,245 € en < 1,27 €

26 cent

520 €

≥ 1,27 € en < 1,295 €

27 cent

540 €

≥ 1,295 € en < 1,32 €

28 cent

560 €

≥ 1,32 € en < 1,345 €

29 cent

580 €

≥ 1,345 € en < 1,37 €

30 cent

600 €

≥ 1,37 € en < 1,395 €

31 cent

620 €

≥ 1,395 € en < 1,42 €

32 cent

640 €

≥ 1,42 € en< 1,445 €

33 cent

660 €

≥ 1,445 € en < 1,47 €

34 cent

680 €

≥ 1,47 € en < 1,495 €

35 cent

700 €

> 1,495 €

36 cent

720 €

 

Bedrag van de tussenkomst voor leveringen vóór 01.07.2022

Prijs per liter vermeld op factuur (incl. BTW)

Bedrag van de toelage per liter

Maximumbedrag van de toelage (aankoop minimum 1.500 l)

<  €0,97 

14 cent

€ 210

≥ € 0,97  en < € 0,995

15 cent

€ 225

≥ € 0,995 en < € 1,02

16 cent

€ 240

≥ € 1,02 en < € 1,045

17 cent

€ 255

≥ € 1,045 en < € 1,07

18 cent

€ 270

≥ € 1,07 en < € 1,095

19 cent

€ 285

≥ € 1,095

20 cent

€ 300

Voor meer info : www.verwarmingsfonds.be