Commissies en werkgroepen

De standpunten van de Federatie worden voorbereid in commissies en ad hoc werkgroepen. Met uitzondering van de thematische commissie “Sociale Zaken”, zijn alle commissies sectoraal. Elk lid van de Federatie die in een of meerdere subsectoren (bunkering, motorbrandstoffen, …) actief is, kan zich kandidaat stellen voor de overeenstemmende sectorcommissie(s). De Commissie Sociale Zaken daarentegen staat open voor alle werkgevers die ressorteren onder het PC 127, ongeacht de subsector waarin ze actief zijn.

De commissievoorzitters worden door en onder de leden van de respectieve commissies verkozen. Ook kunnen experten worden uitgenodigd om aan de werkzaamheden van de commissies deel te nemen.

Momenteel zijn volgende commissies binnen BRAFCO actief:

Commissie Bunkering

De Commissie Bunkering legt zich toe op de problemen waarmee ondernemingen die instaan voor de bevoorrading van schepen worden geconfronteerd. 

Commissie Gassen

De Commissie Gassen ijvert sterk voor de promotie van butaan en propaan. Zij waakt er over dat de Federatie, die hoofdzakelijk verdelers van huisbrandolie onder haar leden telt, de belangen van de handelaars in deze zeer milieuvriendelijke producten niet uit het oog verliest.

Commissie Invoerders en Erkend Entrepothouders

De specifieke problemen waarmee ondernemingen die petroleumproducten volgens de accijnsreglementering “in verbruik stellen” te kampen hebben, vormen het actieterrein van de Commissie Invoerders/Erkend Entrepothouders.

Commissie Motorbrandstoffen

De specifieke problemen waarmee eigenaars-uitbaters van servicestations worden geconfronteerd, vormen het actieterrein van de Commissie Motorbrandstoffen.

Commissie Smeermiddelen

De Commissie Smeermiddelen en Aanverwante Producten behartigt de belangen van verdelers in de smeermiddelen, -oliën, vetten en additieven.

Commissie Sociale Zaken

Als erkende representatieve beroepsorganisatie zetelt Brafco in het Paritair Comité  127, waar zij de belangen van de werkgevers die in de sector van de handel en distributie van brandstoffen actief zijn, behartigt.

Commissie Vaste Brandstoffen

Ontstaan uit de steenkoolbranche, heeft de Federatie haar roots nooit verloochend en steeds de belangen van de handelaars in vaste brandstoffen verdedigd.

Commissie Vloeibare Brandstoffen

De Commissie Vloeibare Brandstoffen spitst zich vooral toe op dossiers die verdelers van huisbrandolie aanbelangen. Zo ijvert de Commissie er o.m. voor om rechtstreeks betrokken te worden bij de onderhandelingen over het Programmacontract en de daarin voorziene distributiemarges.