ADR-compliance audit

De voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen op de openbare weg zijn aan wijzigingen onderhevig. Zo wordt het ADR om de twee jaar in meer of mindere mate gewijzigd.

Het is dus zaak om steeds op de hoogte te blijven van deze wijzigende voorschriften en deze correct toe te passen. De boetes voor ADR-overtredingen zijn immers vrij hoog, doch makkelijk te voorkomen.

Een ADR compliance audit richt zich specifiek tot ondernemingen die geen beroep doen op de dienst ‘extern veiligheidsadviseur’ van Brafco, maar via een onafhankelijke audit willen nagaan of ze met de ADR-voorschriften in regel zijn.

Brafco biedt een onafhankelijke, effectieve en efficiënte ADR-doorlichting die uw bedrijf rechtzekerheid biedt. Bij de compliance audit wordt nagegaan of de ADR-voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen correct worden nageleefd en toegepast.

De ADR-compliance audit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • beoordelen van documenten
  • bezoek van de locatie
  • interviews met medewerkers
  • een auditverslag inclusief aanbevelingen.

 

Geïnteresseerd?

Wenst u een ADR-compliance audit te laten uitvoeren?

Gelieve ons te contacteren via mail of op het nummer 02/502.42.00.