Handelsinformatie

Onbetaalde facturen vormen een nachtmerrie voor elke ondernemer. Voor brandstoffenhandelaars is dit niet anders. Erger nog: zij kunnen, in geval van wanbetaling of faillissement van de klant, zelfs de door hen voorgefinancierde accijnzen op de geleverde brandstof niet eens recupereren!

Vooral in de B2B, waar vaak grotere volumes worden verhandeld, is het van vitaal belang te weten met wie men zaken doet. Dit geldt niet alleen voor nieuwe, potentiële klanten, doch ook voor bestaande klanten, die op een bepaald ogenblik in ernstige betalingsmoeilijkheden kunnen verkeren.

Het is dan ook van essentieel belang om niet alleen doelgericht te prospecteren, maar ook om uw klantenportefeuille te analyseren. Met up-to-date handelsinformatie kan u het risico om te worden meegesleurd in het faillissement van een klant drastisch verkleinen.

Via Brafco, die hiervoor samenwerkt met een externe partner, kan u op een eenvoudige en duidelijke manier inzage krijgen in de kredietwaardigheid, overlevingskansen, betalingscapaciteit, winstgevendheid, stabiliteit en andere sleutelfactoren van elk bedrijf in België. Deze schat aan informatie wordt gebundeld in een overzichtelijke gezondheidsbarometer, waarvoor geen financiële kennis vereist is.

Via een jaarlijkse abonnementsformule krijgt u zo goed als onbeperkte toegang tot een actuele en correcte database met kerncijfers en gegevens van alle Belgische bedrijven. Geen kosten per opvraging dus!

Geïnteresseerd?

Wenst u een jaarabonnement ‘handelsinformatie’ om de financiële gezondheid van elk bedrijf in België te verifiëren?

Gelieve ons te contacteren via mail of op het nummer 02/502.42.00.