Wij staan in voor het secretariaat van het Sociaal Fonds Brandstoffen

Brafco verzorgt het secretariaat van het Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Handel in Brandstoffen. Dit fonds voor bestaanszekerheid werd op 1 april 1974 opgericht in de schoot van het Paritair Comité 127 voor de handel in brandstoffen.

Het Sociaal Fonds heeft o.m. tot taak aanvullende sociale voordelen uit te betalen aan de arbeiders in de sector, waaronder de eindejaarspremie, de compensatiedagen, de aanvullende vergoeding werkloosheid met bedrijfstoeslag, de syndicale premie, de premie bij pensionering, de vergoeding wegens verlies van de medische schifting en de uitkering bij overlijden.

Het Sociaal Fonds staat eveneens in voor de promotie en beroepsopleiding in de sector. Wat dit laatste betreft, werkt het Fonds nauw samen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en met zijn Waalse tegenhanger, de Forem.

In 2003 heeft Sociaal Fonds Brandstoffen als eerste een sectoraal Pensioenfonds voor de arbeiders opgericht. Het Pensioenfonds, dat sedert 1 januari 2007 is gekend onder de benaming “Instelling voor de Bedrijfspensioenvoorziening voor de Handel in Brandstoffen”, heeft de juridische vorm van een OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) en wordt sedert 2010 uitsluitend met patronale bijdragen gefinancierd.

Voor meer info over het Sociaal Fonds Brandstoffen : www.fonds127.be